Quy định về bảo mật thông tin

vatphamphongthuymandala.com luôn đề cao và đặc biệt coi trọng việc bảo mật thông tin cũng như sử dụng các biện pháp tốt nhất nhằm bảo vệ mọi thông tin cho khách hàng đã đăng ký và truy cập website của chúng tôi. Ngoài ra các thông tin trong quá trình thanh toán của khách hàng sẽ được Kenzee mã hóa để bảo mật thông tin.

Điều khoản và Điều kiện

Được áp dụng cho các khách hàng có nhuu cầu mua sản phẩm của kenzee hoặc tư vấn dịch vụ Kenzee cung cấp.

Khách hàng tại Điều khoản và Điều kiện của Kenzee bao gồm:

– Mọi cá nhân đáp ứng đầy đủ hành vi năng lực dân sự, với độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, có tài sản hoặc tài khoản ngân hàng để có thể thực hiện các giao dịch mua hàng, hoặc dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

– Mọi tổ chức hợp pháp được thành lập và hoạt động theo quy định dựa trên pháp luật Việt Nam.

– Kenzee nghiêm cấm sử bất kỳ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng hoặc nhân danh chúng tôi để sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website vatphamphongthuymandala.com với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Kenzee.

– Khi đăng ký tài khoản trên website vatphamphongthuymandala.com, Quý khách phải cung cấp thông tin một cách chính xác để bảo đảm các quyền lợi của mình và đồng thời phải có trách nhiệm bảo mật với tài khoản & mật khẩu đăng nhập đã đăng ký. Kenzee không chịu trách nhiệm nếu thông tin tài khoản của quý khách bị làm phiền không phải từ phía kenzee. Trong trường hợp tài khoản của quý khách bị truy cập một cách trái phép, Quý khách phải thông báo ngay cho Kenzee để xử lý. vatphamphongthuymandala.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát xảy ra mà nguyên nhân là do Quý khách không tuân thủ theo quy định mà chúng tôi đã đề ra.