Showing all 5 results

THẠCH ANH VÀNG

4.000.000 
THẠCH ANH VÀNG

THẠCH ANH TRẮNG

2.270.000 
THẠCH ANH TRẮNG

THẠCH ANH XANH

2.100.000 
THẠCH ANH XANH

VÒNG TAY GỖ THUỶ TÙNG

630.000 
VÒNG TAY GỖ THUỶ TÙNG

CON LẮC CẢM XẠ

450.000 
CON LẮC CẢM XẠ Con lắc dài: 450,000/ 1c Con lắc tròn: 400,000/1c Chất liệu : thạch anh, đá ngọc Oxyx