Showing all 8 results

Vòng Tay Thạch Anh

1.000.000 
Vòng tay thạch anh dâu   

Vòng tay thạch anh ưu linh

1.900.000 
ĐÁ THẠCH ANH ƯU LINH 1.1 Thạch anh ưu linh Thạch anh ưu linh tên gọi khác là thạch anh

Vòng Tay Thạch Anh Xanh

1.000.000 
THẠCH ANH XANH Thạch anh xanh, tên gọi tiếng anh là Aventurine Loại dá này được người ta tìm thấy

VÒNG THẠCH ANH ƯU LINH

1.640.000 
VÒNG THẠCH ANH ƯU LINH