BẢNG SỐ XE CÁT TƯỜNG

Chiếc xe phải hội tụ các yếu tố sau :

1. Màu sắc ( màu sơn & màu nội thất ) hợp với mạng ngũ hành nạp âm của người chủ xe. ( Màu Vượng hoặc Bạn : xe cá nhân, màu Lộc: kinh doanh).

2. Bảng số xe: các con số phải phù hợp với mạng ngũ hành nạp âm của chủ xe.

3. Kết hợp các con số ra chuỗi năng lượng Cát / Đại cát.

4. Kết hợp các số ra quẻ dịch  tốt.