Sơ lược về Reiki

Reiki xuất hiện vào thế kỷ thứ 19 bởi vị bác sĩ người Nhật Mikao Usui.

Reiki truyền thống từng được nhắc đến trong sách cổ tiếng Phạn ( Ấn Độ ) từ 2500 năm trước.

Như vậy Reiki là?

REI: là vũ trụ, là diện mạo của trời đất

KI : là năng lượng, là sức sống.

Reiki được ứng dụng trong lĩnh vực sức khỏe, chất lượng mỗi trường ở, và làm việc…

Reiki là khoa học tích hợp chiêm nghiệm cảm tính của phương Đông và logic khoa học thực chứng của phương Tây.

Đơn vị để đo năng lượng sinh học của người, động thực vật hay địa sinh học là Bovis. Đó là tên của một nhà vật lý nổi tiếng, một nhà cảm xạ, một nhà năng lượng cảm ứng giỏi của thế kỷ 20: Antoin Bovis.

Chỉ số đo năng lượng của các khoáng vật và địa đất được tính từ 0 đơn vị đến 20.000 đơn vị

Từ 0-3,000 đất không thể ở được

Từ 3,000-5,000 đất gây bệnh

Từ 5,000-7,000 đất trung bình

Từ 7,000-8,500 đất trung bình có thể ở được

Từ Trên 8,500 là có thể ở được

Trong đó, chỉ số đo năng lượng của người và động vật được tính từ 0 đơn đến 400.000 đơn vị. ( trường năng lượng tổng thể của một người)

Từ 0 – 50,000 người có bệnh tật năng, khó sống nổi.

Từ 50,000- 90,000 người có cơ thể yếu, có bệnh haowjc đang ủ bệnh

Từ 90,000 – 150,000 người có năng lượng kém

Từ 150,000-180,000 người có sức khỏe bình thường

Từ 180,000 – 220,000 người có sức khỏe tốt, có khả năng tự chữa lành

Từ 220,000 – 280,000 người có sức khỏe rất tốt.

Từ 280,000 – 400,000 người có sức khỏe tốt, và có khả năng cảm nhận tâm linh cao.