1. Tìm các con số đuôi của Tài khoản hợp với ngũ hành kinh doanh của Doanh nghiệp hoặ hợp mệnh nạp âm với cá nhân.

2. Kết hợp các con số ra chuỗi năng lượng Cát / Đại cát.

3. Dãy số phải cân bàng âm dương.

4.  Kết hợp các cặp số liên tuyến ra quẻ dịch đẹp.