Tên thương hiệu, tên công ty, tên nhãn hiệu thường chứa đựng rất nhiều tình cảm và tâm huyết của chủ doanh nghiệp. Một cái tên hay sẽ giúp công ty hay sản phẩm dễ đi vào lòng người, từ đó mang về nhiều lợi ích và doanh thu cho doanh nghiệp.

Vậy làm thế nào để có được một tên thương hiệu, tên công ty hoặc tên sản phẩm đạt được 5 yếu tố sau đây:
1. Hay về ý nghĩa, truyền đạt được thông điệp của công ty.
2. Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc.
3. Mang lại năng lượng tích cực.
4. Có quẻ dịch tốt cho việc phát triển doanh nghiệp.
5. Phù hợp định hướng phát triển của công ty.

Một số tên thương hiệu chúng tôi đã thực hiện: