Phân tích sâu sắc các yếu tố về phong thủy và năng lượng của dự án bất động sản, từ đó giúp thân chủ đề ra chiến lược phù hợp và hiệu quả nhất.

     – Chuyên gia vấn tham mưu cho BGĐ về thương hiệu sản phẩm của dự án BĐS dân dụng.
     – Chuyên gia vấn tham gia khảo sát thực địa theo bảng trắc đạc của chủ đầu cung cấp.
     – Chuyên gia tư vấn tham gia cùng các chuyên gia kiến trúc trong việc thiết kế, bố trí không gian trong suốt quá trình lên phương án kiến trúc 2D & 3D.
     – Chuyên gia vấn tham gia kiểm tra thực tế khi nhà thầu tiến hành xây dựng dự án nhằm đảm bảo các bố trí về mặt khí động học kiến trúc phong cảnh đúng chuẩn Phong thủy.
      – Tham mưu cho BGĐ chọn lựa các nhân sự cao cấp phù hợp để thực hiện dự án đầu tốt đẹp.