Những câu hỏi thường đặt ra cho chúng ta là làm thế nào để có được TK ngân hàng số đẹp?  hàng tồn kho lâu ngày có cách nào để đẩy hàng ? trọng lượng cân nặng của mình liệu có ổn chưa? phát tướng phát tài không?????

1. Mở TK NGÂN HÀNG CÁT LỘC.

2. Cách làm giá sp ko bị tồn kho.

3. Cân nặng cá nhân đước LỘC-VƯỢNG-BẠN